• Wydarzenia lutego, 2015

  2 lutego – dostarczyliśmy pomoc humanitarną do Państwowego Szpitala Klinicznego Ukraińskiej Straży Granicznej we Lwowie.

   

  5 lutego – dostarczyliśmy pomoc humanitarną do mariupolskiego centrum rehabilitacji dzieci „Riespublika Piligrim”.

   

  11 lutego – spotkaliśmy się  z przedstawicielami Tatarów Krymskich z Holandii w celu omówienia aktualnej sytuacji uchodźców z Krymu oraz przyszłej współpracy.

   

  12 lutego – spotkaliśmy się z Wojewodą Mazowieckim w celu przedstawienia i omówienia działalności naszej fundacji oraz planów przyszłej współpracy.

   

  16 lutego – gościliśmy w ambasadzie Turcji w Warszawie.

   

  16 lutego – zwróciliśmy się z apelem do Ministra Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej o poprawę losu Tatarów Krymskich.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19 lutego – wystąpiliśmy w ogólnopolskim, internetowym radio „Wnet”.

   

  27 lutego – spotkaliśmy się z przedstawicielami Medżlisu Narodu Tatarów Krymskich.

   

  28 lutego – wzięliśmy udział we flashmobie, który odbył się w Kijowie w celu wsparcia Krymczan, znajdujących się już rok pod rosyjską okupacją.

   

   

 • Wydarzenia marca, 2015

  2 marca – gościliśmy w ambasadach Turcji i Ukrainy w celu omówienia naszej aktualnej sytuacji oraz kolejnych działań.

   

  10 marca – otrzymaliśmy pomoc od firmy „Szynaka Meble”.

   

   

   

   

   

   

   

  16 i 18 marca – opowiadaliśmy o nas, naszej działalności i sytuacji Tatarów Krymskich w telewizji Polsat.

  25-26 marca – rozwoziliśmy zebraną do tej pory pomoc do potrzebujących na Ukrainie.

  27 marca – dostarczyliśmy uchodźcom jabłka, przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji; zgodnie z decyzją Komisji UE nr 1031/2014.

   

  30-31 marca – spotkaliśmy się z przedstawicielami Medżlisu Narodu Tatarów Krymskich.

 • Wydarzenia kwietnia 2015

   

  1 kwietnia – wzięliśmy udział w konferencji prasowej dotyczącej zamknięcia na Krymie tatarskiej stacji telewizyjnej ATR.

   

  2 kwietnia – omówiliśmy wysokości kwot dla krymskotatarskich studentów w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie.

   

  3 kwietnia – otrzymaliśmy odpowiedź dotyczącą stypendiów dla studentów krymskotatarskich na Uniwersytecie w Bydgoszczy.

   

  7 kwietnia – zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  10 kwietnia – spotkaliśmy się z przedstawicielami katolickiej organizacji Civitas w celu omówienia ewentualnej współpracy.

   

  15 kwietnia –spotkaliśmy się z pracownikami Ambasady Ukrainy w Warszawie w celu omówienia organizacji obchodów rocznicy deportacji Tatarów Krymskich

   

  30 kwietnia – spotkaliśmy się z przewodniczącym i deputowanymi ukraińskiej Rady Najwyższej oraz z posłami na sejm Rzeczypospolitej w celu zorganizowania dla młodzieży tatarskiej możliwości edukacji w Polsce.

 • Wydarzenia maja 2016

  4 maja rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów rocznicy deportacji Tatarów Krymskich w dniach 17-18 maja.

   

  7 maja – wzięliśmy udział w spotkaniu organizacyjnym Festiwalu Kultury Krymskotatarskiej.

   

  10-12 maja – robocza wizyta w Kijowie, podczas, której kontynuowaliśmy rozmowy na temat organizowania dla młodzieży tatarskiej możliwości edukacji w Polsce oraz organizacji festiwalu kultury krymskotatarskiej w Polsce.

   

  17 maja - wraz z Ambasadą Ukrainy w Polsce zorganizowaliśmy akcję „Zapał płomyk w swoim sercu”.

   

  18 maja - Dzień pamięci o ofiarach deportacji narodu Tatarów Krymskich w1944 roku.